Vaka Analizi Nedir?

Vaka; gerçek ya da kuramsal bir iş durumunu temel alan, belli gerçekler ve verileri içeren durum çalışmasıdır. Bu çalışmadaki mevcut durumunun konumlandırılması, çeşitli çözüm önerileri üretilmesi ve eylem planlarıyla birlikte karar alınması da “Vaka Analizi” olarak adlandırılmaktadır.

Vaka analizi;

  • Öğrencilere teorikte öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama şansı verir.
  • Üniversite öğrencilerini akademik çalışmalar yapmasına olanak verir.
  • Öğrencilerin analitik düşünme yetilerin ve kısa zamanda etkili çözüm üretebilme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlar.
  • Öğrencilerin Takım Çalışması içerisinde yer almalarını sağlar.

Bu noktada,  profesyonel hayata atılım öncesinde profesyonel hayattan modeller sunarak iş hayatına bir adım önde başlamalarını sağlamak, kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla “İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü Vaka Analizi Projesi” ortaya çıkmıştır. Aktivite planı bünyesinde; vaka eğitimlerini, workshopları, üniversite ve ulusal çapta yapılacak olan Vaka Analizi Yarışmaları’nı bulunduran proje komisyonu, ayrıca ESTIEM ve EMT gibi toplulukların Vaka Analizi Yarışmalarının yerel elemelerine de katkıda bulunmakta ve vaka analizi konusundaki eksiklikleri giderme yolunda emin adımlarla yürümektedir.

ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management)   bünyesinde İTÜ’de gerçekleştirilen TIMES(Tournament of Industrial Engineering and Management Students) yarı finalinden bir görüntü.EMT(Endüstri Mühendisliği Toplulukları Birliği)’nin Vaka Analizi Yarışması İTÜ yerel elemesinde sunumlardan bir görüntü.

Comments are closed.